Документи

(изготвяне на документи)

Консултация

450 лв.

Автобиография

250 лв.

Мотивационно писмо

180 лв.

Бизнес план

2 800 лв.

Заявления / Декларации

120 лв.

Жалби / Сигнали / Оплаквания

650 лв.

Становища / Искания

650 лв.

Договори / Анекси

750 лв.

Пълномощно

350 лв.

  • Цените не включват наем на зала или обект, печатница, кетъринг компании.
  • Срещу всяка заплатена услуга по банков път получавате фактура.
  • При по-голям обем от работа и съвместна работа, по-дълга от 6 месеца, ЕСС – Европа ЕООД предлага други условия и цени за предлаганите услуги.